Diensten

Oplossingsgerichte begeleiding

Diensten Kinder Praktijk Margriet

Kinderpraktijk Margriet biedt kortdurende, praktische en oplossingsgerichte begeleiding voor kinderen en pubers in de leeftijd van 4 tot en met 26 jaar. Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 5 tot 10 sessies van één uur. Het kan echter ook voorkomen dat het kind of puber na 4 sessies weer op eigen kracht verder kan. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de problematiek en de exacte hulpvraag.

Voorafgaand aan het coachings/therapeutisch traject vindt er een verkennend intakegesprek plaats met de ouder(s) en het kind. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag nader geformuleerd. Samen met het kind wordt bepaald wat het kind precies wil leren. Mocht u na het intakegesprek besluiten om met de coaching te starten, dan volgt hierna de eerste sessie met uw kind. Waar wenselijk zullen wij de ouder(s) betrekken bij het coachingstraject. Na 4 sessies volgt er een tussengesprek. 
Om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, werken wij in veel gevallen ook samen met de school. Bij het hele traject staat de vraag centraal die tijdens de intake is geformuleerd: wat wil je precies leren?

Wij gaan uit van het principe dat de oplossing van de hulpvraag al in het kind zit, alleen weet het kind soms nog niet welke hulpbronnen het kan aanboren. Wij willen graag dat het kind de regie van zijn eigen leven weer overneemt. Daardoor komt het weer in zijn/haar kracht en zijn ze in contact met hun gevoel.

Daarnaast zijn wij ook gecertificeerd coach in de ikleeranders methode: een andere manier van leren voor beelddenkers (zie home page kopje certificering). Deze methode is voor ouder en kind samen en bestaat uit ongeveer 4 sessies van 1 uur. Samen met Ikleerleren Heuvelrug (Tanja Stigter) geven wij ook groepstrainingen voor kinderen van de eerste of tweede klas middelbare school, om samen met andere studiegenootjes de leerstrategie en leerstijl te ontdekken. We gaan kijken hoe je het beste het makkelijkst kan leren.