Geboorte in kaart

Bij kinderpraktijk Margriet

Geboorte in kaart

We gaan in in gesprek kijken naar de geboorte van je eigen kind. Daarnaast kunnen we ook kijken naar je eigen geboorte.

Door de geboorte van je kind of van jezelf als ouder in kaart te brengen, krijg je inzichtelijk hoe je eigen start er voor heeft gezorgd dat je nu de ouder bent die je nu bent. Samen gaan we onderzoeken hoe de start van je kind te maken heeft, in wie hij/zij vandaag is, hoe hij/zij dingen aanpakt of juist niet aanpakt. Deze bewustwording bij ouders is zeer waardevol voor jezelf als ouder om je kind beter te begrijpen en te zien wie hij is. Je leert het geboorteverhaal kennen en wordt bewust dat er patronen zijn die al ontstaan zijn voor en tijdens de geboorte.

Door als ouder te willen kijken naar je eigen geboorteverhaal, zul je het verhaal van je kind ook beter gaan begrijpen. omdat je de geboortepatronen gaat ontdekken en zien. Bewustwording in je ouderschap, of je dat met nu systemische blik onderzoekt (zoals wat is mijn plek geweest toen ik klein was als kind of wat is de plek van mijn kind in ons gezin) is of door te kijken naar de geboorte van je kind en van jezelf: het levert je heel veel inzichten en waardevolle informatie op. Vaak vallen ontbrekende puzzelstukjes op zijn plek.

Inzichten opdoen voelen en ervaren nodigt je dan uit om je kind of jezelf met andere ogen te gaan bekijken en het versterkt je vaak in je eigen ouderschap, omdat je veel beter snapt wie je kind is en wat hij nodig heeft en je snapt jezelf beter en gaat nog meer begrijpen als je je geboortepatronen in kaart hebt gebracht.

Bewust worden van je eigen ouderschap heeft alles te maken met weten wie jezelf bent en de inzichten die je krijgt door je eigen geboortepatronen en die van je kind in kaart te brengen, helpt je hierbij.