Ik leer anders

Individuele training

Individuele training ‘Ik leer anders’

De basistraining leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel. Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op bijvoorbeeld buitenlandse talen enz.

Inhoud training:

  • Doelstellingen vooraf bespreken
  • Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen
  • Rust en ruimte creëren

Basisinformatie leren via beelddenken:

  • informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
  • alfabet en woorden (dictee)
  • cijferveld, rekenen en tafels (sommige coaches ook breuken)
  • klokkijken (ook digitaal)

Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.
Kosten training 340 (4 sessies van een uur, inclusief werkboek)*

Ik leer leren

Soms kunnen kinderen door emotionele factoren zoals een echtscheiding, pestproblematiek,
rouw- en traumaverwerking niet goed tot leren komen. Het kan ook zijn dat deze factoren leerproblemen camoufleren. Het is belangrijk dat deze factoren zo snel mogelijk worden uitgesloten of opgelost, zodat het kind zonder leerproblemen verder kan. Op deze manier kunnen faalangst, vermijdingsgedrag, een negatief zelfbeeld en weerstand tegen leren worden voorkomen.

Kinderen met gedragsproblemen komen in eerste instantie vaak bij een kindertherapeut. Je kunt je ech- ter afvragen of een kind een gedragsprobleem heeft waar een leerprobleem uit voortvloeit, of dat er sprake is van een leerprobleem waardoor het gedrag van het kind verandert. Door samen te werken met collega-kin- dertherapeut en specialist in leerproblemen Tanja Stigter kan ik kinderen en pubers snel inzicht geven in hun leermethoden en leerstrategie, waardoor ze ook inzicht in hun eigen gedrag krijgen.

Deze trajecten worden op maat afgestemd op wat het kind of puber aangeeft wat nodig is.

Versterken door samenwerken en verbinden
Een artikel van Margriet Schouten voor het magazine Kindwijz