Kindertherapie

Bij kinderpraktijk Margriet

Individuele Bewust Ouderschap Opstellingen

In deze opstellingen gaan we werken vanuit de zorg die ouders hebben met betrekking tot hun kind.
Het kan zijn dat het kind alsmaar onevenredig boos wordt, onaangepast gedrag laat zien, of gepest wordt of zich terugtrekt.

In een individuele opstelling gaan we samen kijken, waar dit vaak onbewuste gedrag op een diepe laag vandaan komt. Soms staat een ziekte, of stoornis van het kind centraal.

De processen die zich afspelen in het contact tussen ouder en kind zijn goed te begrijpen als je naar de bovenlaag kijkt. Een kind wordt heel erg boos en ouders reageren daar dan op. De ene ouder voelt zich groter en sterker worden, de andere ouder voelt zich misschien machteloos. Als we alleen gaan kijken naar de bovenlaag, dan kunnen we met praktische adviezen vaak op korte termijn gedrag veranderen.

Maar meestal is dit niet voldoende. De ervaring leert dat je met extreem gedrag naar de oorzaak moet gaan kijken en die is vaak onbewust en zit in de onderlaag.
In een bewust ouderschap opstelling wordt met beide ouders of één ouder gekeken naar de gezondheid van de gezinsleden in het familiesysteem. Dit is de systemische onderlaag. Kinderen zijn altijd in liefde met hun ouders verbonden en zullen er alles aan doen om het familiesysteem in evenwicht te houden.

Een bewust ouderschap opstelling geeft ouders vaak heldere inzichten en brengt bewustwording, waardoor er een verandering in gang gezet kan worden. Een opstelling duurt ongeveer anderhalf à twee uur.

De opstelling wordt gegeven door Edwin Boekestijn samen met Margriet Schouten.
Edwin is systemisch opsteller, traumaspecialist en NLP coach en Margriet heeft haar expertise op het gebied van systemische gesprekken, is kind en jeugdtherapeute, en kan bij zo’n opstelling praktische adviezen aanreiken, waardoor ouders meteen aan de slag kunnen.

Kosten voor een opstelling zijn 90 euro per uur.