Kind & gezin in evenwicht

2-daagse workshop

Gedrag van kinderen zien vanuit systemisch perspectief

Kinder- en jeugdpraktijk Margriet is verheugd met de komst van Ingrid Dykstra naar Driebergen. Voor exacte data zie die agenda.

Ingrid Dykstra is van Duits-Nederlandse oorsprong, woont in Duitsland en komt regelmatig naar Nederland voor het geven van workshops, seminars en consulten. Ingrid is een van de eerste geweest die systemisch is gaan werken met kinderen, jongeren en gezinnen en is daar inmiddels een autoriteit in. Zij heeft een aantal boeken over dit onderwerp op haar naam staan (Familielot, Familieopstellingen met kinderen en jongeren).

Bert Hellinger zegt over Ingrid:

“Ingrid komt zo dicht bij de essentie. De verborgen liefde die ook in moeilijke kinderen aanwezig is, maar die zich vaak door de omstandigheden waaraan ze zijn overgeleverd uit, in wat er aan de oppervlakte uitziet als gestoord gedrag.

Met liefde voor alle lotgenoten, zowel het kind als de ouders, met een diep weten en met een schat aan rijke ervaring lukt het Ingrid om het kind en zijn ouders op een weg te voeren, waarbij ze zich uit de banden van een vroeger familie lot kunnen bevrijden. Daarbij bewonder ik zowel de moed als ook de behendigheid waarmee Ingrid werkt.”

Opstelling voor kinderen
Als kinderen en jongeren uit balans zijn laten zij dit zien door gedrag, psychische en fysieke problemen (en mogelijk stoornissen). Het zou kunnen dat kinderen onbewust problemen van hun ouders overnemen om zo een verstoorde balans in het familiesysteem te herstellen. Dat is de overlevingsdrang van een kind.

Onbewuste overdracht
Kinderen zijn altijd de laatste schakel in de ketting van generaties. De ervaringen van eerdere generaties kunnen doorwerken in het huidige systeem. Geluk en ongeluk, ziekte, suïcide en rouw en ook depressie maar ook problemen in relatie, huwelijk of familie kunnen hun oorsprong hebben binnen een familiesysteem.

Kinderen zullen vanwege loyaliteit aan hun systeem problemen over kunnen nemen. In hun onschuld nemen ze de last op zich van de persoon die hun zo lief is: ze zijn bereid een partner te vervangen of moeder te zijn voor hun eigen moeder.

Het komt ook voor, dat zij de nare of de traumatische ervaringen van grootouders herhalen. Ook dat maakt deel uit van het diep gewortelde gevoel tot het systeem te willen behoren. Dit gebeurt allemaal op onbewust niveau: kinderen begrijpen niet wat of waarom zij zich zo voelen en gedragen. Meestal zijn ze zelf ongelukkig en kunnen een machteloos gevoel ervaren en zich zelf hier de schuld van geven.

Het oplossen van problemen begint dan pas, als het kind op een dieper onbewust niveau wordt aangesproken. Hoe je deze onbewuste laag naar boven kunt halen en in beweging kunt brengen, laat Ingrid Dykstra in een 2-daagse workshop zien. In deze workshop werkt zij met kinderen en jongeren en met hele gezinnen. Wij willen u hierbij van harte uitnodigen op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2016.

Voor wie
Het seminar is bedoeld voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. Te denken valt aan kindertherapeuten, kindercoaches, leerkrachten, intern begeleiders, (school)maatschappelijk werkers, remedial teachers, (ortho)pedagogen en (GZ-) psychologen, maar ook personen die geïnteresseerd zijn in het werken met familie opstellingen.

Wat
De personen die deel uitmaken van een familiesysteem beïnvloeden elkaar continue, bewust en onbewust. Systemisch werk heeft tot doel deze beïnvloeding en de patronen die daarbij horen zichtbaar te maken. Als je bewust wordt van wat er werkelijk speelt, kan er pas iets veranderen, omdat je dan een bewuste keuze kunt maken.

In deze tweedaagse workshop zal Ingrid Dykstra laten zien dat aan de hand van opstellingen, inzichtelijk gemaakt kan worden hoe een systemische kijk op kinderproblematiek, zowel het kind als het gezin meer in evenwicht brengt. Een oplossing van problemen komt vaak pas in zicht als het kind op een dieper, onbewust niveau wordt aangesproken.

Naast de deelnemers komen er tijdens het seminar ook gezinnen die een beweging in hun systeem willen maken. Indien mogelijk is er voor de deelnemers ruimte voor supervisieopstellingen of opstellingen rondom persoonlijke casuïstiek aangaande het thema kind, jongere en gezin. U wordt verzocht om dit bij uw aanmelding aan te geven.

Accreditatie
Deze workshop is geaccrediteerd door de ABvC met 12 PE punten. Degene die aangesloten zijn bij een andere beroepsvereniging kunnen dit laten weten.

Waar en hoe
Door: Ingrid Dykstra
Data: 4 en 5 maart 2016
Plaats: Hotel Bergse Bossen, Traaij 299, 3971 GM Driebergen
Telefoon: 0343 528 150
Tijd:10:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Kosten: € 295,- inclusief lunch en koffie/thee

Annulering
Tot 4 weken voor het begin van de workshop kun je de aanmelding ongedaan maken. Wij berekenen dan €25 euro administratiekosten. Bij annulering 2 tot 4 weken voor aanvang brengen wij de helft van het totaalbedrag van de workshop in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang ben je 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Het is mogelijk om, in overleg, je inschrijving over te dragen. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan. Zie ook de Algemene Voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon: 06-12049955 of via email.