Kindertherapie

Bij kinderpraktijk Margriet

Integratieve Kindertherapie

Kinderpraktijk Margriet verzorgt coaching met behulp van integratieve kind- en jeugdtherapie voor iedereen van 4 tot en met 21 jaar.

De Integratieve Kindertherapie is ontwikkeld op grond van de Rechten van het Kind, conform de normen van de Europese Associatie voor Psychotherapie en de European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP). Ontwikkeld op grond van het recht om gehoord, gezien, begrepen en gerespecteerd te worden. Het kind daadwerkelijk centraal.

De therapie wordt integratief genoemd omdat de klacht vanuit verschillende invalshoeken wordt geanalyseerd: ik ga kijken hoe de balans is tussen draaglast en draagkracht van het kind ten aanzien van de klacht, of er lichamelijke problemen zijn.

Daarnaast kijk ik of het gezinssysteem een rol in de klacht speelt en of er sprake is van onverwerkte gebeurtenissen in het verleden. Ook kan de klacht veroorzaakt worden door inadequaat gedrag van het kind. Het resultaat ia altijd oplossingsgericht.

De oplossingsgerichte werkwijze gaat ervan uit dat ieder kind alle hulpbronnen al in zich heeft om tot verandering te komen. Bij deze hulpbronnen moet u denken aan positieve kwaliteiten en eigenschappen. Als coach help ik kinderen om zich bewust te worden van hun kwaliteiten en leer ik hoe ze die in de praktijk kunnen toepassen.

Ik help het kind met de bewustwording van WAT het wil veranderen, en samen met het kind zoek ik naar mogelijke oplossingen. Vervolgens oefenen we de gekozen aanpak. Wanneer ik denk dat de ouders en/of de school een belangrijke rol kunnen spelen bij het veranderingsproces van het kind zal ik ook hen bij het proces betrekken.
Meestal weet het kind diep van binnen al wat de beste oplossing is, maar als je zo’n oplossing nog nooit hebt gebruikt, is het moeilijk om deze zomaar in te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat achter elk (negatief) gedrag een positieve intentie zit. Als je er samen met het kind en de ouders achter komt waarom iets gebeurt of waarom iets wordt gedaan, dan kun je het gedrag ook ombuigen.

In de sessies laat het kind zien hoe het zich voelt. Het mooiste is dat het kind uiteindelijk in zijn of haar kracht komt te staan, zelf de regie van zijn of haar leven weer oppakt en daardoor ook meer in contact komt met zijn/haar gevoel.