Autisme is een andere manier van waarnemen. Het is een onzichtbare stoornis die invloed heeft op het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt, op het bedenken (voorspellen/aanvoelen/ inschatten) hoe iets zal gaan en op de communicatie. Als je op een andere manier waarneemt, geef je ook een andere betekenis aan de dingen; vaak neem je de woorden letterlijk.

Download Artikel (PDF)