Stress en faalangst komen regelmatig voor bij hoogbegaafde kinderen. Zij leggen de lat vaak hoog en voelen zich veelvuldig afgewezen in wie ze zijn, omdat ze ervaren dat ze anders zijn. Dit leidt in veel gevallen tot een matig zelfbeeld. Negatieve gedachten over jezelf en terugkerende negatieve ervaringen kunnen faalangst veroorzaken. Jezelf steeds proberen staande te houden veroorzaakt stress. Bij stress is er sprake van een verstoord evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Dat ontstaat als iemand het gevoel heeft of ervaart grip op de situatie te verliezen. Het kind voelt zich uit balans en ervaart daardoor onzekerheid, angst, verdriet en/of boosheid. Dit gaat gepaard met negatieve emoties en lichamelijke reacties, zoals hoofdpijn, buikpijn, duizeligheid en maagpijn (Cohen e.a., 2008). Fysiologische reacties op stress kunnen zijn: versnelde hartslag, verhoogde bloeddruk, transpireren en alert zijn. Deze beperkingen in het functioneren hebben ook effect op schoolprestaties.

Download Artikel (PDF)