Het komt regelmatig voor… ouders die wanhopig zijn als hun hoogbegaafde kind niet meer naar school wil. Er wordt van alles aan gedaan om deze weerstand op te heffen: bijlessen, school- wisselingen, huiswerkinstituten en therapeuten/psychologen. De weerstand om naar school te gaan kan zich openbaren op de basisschool, maar komt ook voor op de middelbare school. Dit verzet wordt mede versterkt doordat er sprake is van de combinatie puber en hoogbegaafdheid en soms ook hooggevoeligheid. Er zijn twee vormen van hoogbegaafdheid: extravert en introvert. Een extravert kind laat op school zijn weerstand zien door bijvoorbeeld agressief en brutaal gedrag en door geen respect te tonen voor leerkrachten. Bovendien heeft zo’n kind moeite met het onderhouden van vriendschappen. Introverte hoogbegaafde kinderen trekken zich juist terug, hebben weinig vriendjes, zijn stil en vallen niet op in de klas. Voor beide groepen geldt dat zij niet volledig tot leren komen.

Download het hele artikel.