Het vertrekpunt voor een gezond scheiden traject

Scheiden is een recht, maar zorgen voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen is een plicht. Realiseer dat een scheiding een rouwproces is:

 • Als je beide verliefd bent, start je vanuit dezelfde positie
 • Bij een echtscheiding is deze startpositie nooit hetzelfde

Respecteer de ander:

 • Geef elkaar de ruimte, ook als dat moeilijk is
 • Zorg voor enige harmonie als er een nieuwe partner in iemands leven komt

Stel jullie kind(eren) altijd centraal:

 • Handel naar eer en geweten en vanuit onvoorwaardelijke liefde
 • Geef jullie kinderen een duidelijke stem en teken samen een Convenant voor de kinderen

Jullie kind(eren) zijn en blijven 50% papa en 50% mama:

 • Als je papa zwart maakt, heeft het kind de ene helft pijn en verdriet
 • Als je mama zwart maakt, heeft het kind de andere helft pijn en verdriet
  Weet dat kinderen gemiddeld 5 jaar hopen dat hun ouders weer bij elkaar komen

Partnerschap stopt maar Ouderschap blijft:

 • Meer nog dan in het huwelijk blijft het ouderschap zorgen voor
  luisteren , flexibiliteit en verantwoordelijkheid
 • De kunst van ouderschap is jullie kinderen de kunst van het leven te leren. BEN het voorbeeld

Aan de situatie kun je niets veranderen – wel de manier hoe je ermee omgaat.