De Kindbehartiger is een professional, een specialist voor kinderen in een scheidingssituatie, die luistert naar hun stem, het liefst zo vroeg mogelijk als ook (enkele) jaren na de scheiding. De Kindbehartiger zorgt ervoor dat de beleving van ieder kind helder wordt en vertaalt deze richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig richting het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, ondersteunt kinderen, hun ouders/verzorgers en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding. Dat een kind van beide ouders mag en kan blijven houden is essentieel.

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt:

 • Dat kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder kunnen na de scheiding;
 • Een luisterend oor voor ieder kind, ongeacht de leeftijd;
 • Inzicht in de beleving, wensen en ontwikkeling van kinderen;
 • Inzicht in emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee om te gaan;
 • Inzicht en tools rondom de eigen manier van communiceren, die van de ander en het effect hiervan op kinderen;
 • Handreikingen voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat men zelf de regie kan houden voor/in de toekomst;
 • Tools rondom praktische zaken zoals de verdeling van de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen na de scheiding;
 • Waar nodig verbinding met andere (sociale) professionals, instanties en het juridisch speelveld;
 • Deskundigheid en transparantie. De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt bewaakt via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.

Ouders hebben de wens dat hun kind zich gezond en gelukkig kan blijven ontwikkelen. Ouders willen graag inzicht in wat hun kind meekrijgt van de scheidingssituatie. Wat de invloed is van veranderingen en wat hun kind nodig heeft. Ouders willen graag informatie over passende regelingen voor hun situatie en de hoe dit juridisch in elkaar steekt. Dit kan via een specialist op het gebied van kinderen in een scheidingssituatie: de Kindbehartiger.

Behoud zelf de regie over hoe de toekomst eruit gaat zien voor jou en de kinderen!
Via een Kindbehartiger kan maatwerk in ondersteuning worden geboden steeds mede vanuit de positie en het belang van het kind. Samen met kinderen en ouders worden wensen en behoeften op een rij gezet om te komen tot passende afspraken voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Aanbod Kinderbehartiger 

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

 • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen.
 • Of wanneer ouders in een juridische procedure terecht dreigen te komen en de stem van het kind verloren lijkt te gaan. Veelal in samenwerking met advocaten.
 • Indien een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter kan de Kindbehartiger een kind op dit gesprek voorbereiden en kan het kind naderhand terugkoppelen hoe het gegaan is.
 • Indien een kind een vertrouwenspersoon nodig heeft en de stem van het kind middels verslaglegging en advisering moet worden vertolkt naar ouders, verzorgers en het juridisch speelveld.
 • In het geval van juridisch advies rondom kinderen, hun rechten en de rechten en plichten van ouders. Dit kan gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwden betreffen.
 • Wanneer een kind en een ouder, nadat die ouder door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
 • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

Werkwijze

 • Intake gesprek beide ouders gezamenlijk dan wel afzonderlijk.
  De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd. Het gewenste resultaat voor kinderen en de toestemming voor de ondersteuning worden afgestemd.
 • Drie kindgesprekken.
 • Gesprek met iedere ouder afzonderlijk.
 • Gezamenlijk oudergesprek (of indien nodig afzonderlijk) rondom de terugkoppeling van de beleving van kinderen. Indien kinderen het wensen, zal dit gesprek samen met kinderen kunnen plaatsvinden.
 • Afsluitend kindgesprek ten behoeve van de terugkoppeling.
 • Verslaglegging en (juridische) advisering.
 • Evaluatie en nazorg.

Kosten

 • De kosten voor bovenstaand traject bedragen 500 euro exclusief BTW. De kosten worden in beginsel op basis van gelijke verdeling gefactureerd aan ouders. Het gehele traject kost iedere ouder slechts 250 euro exclusief BTW.