Berend (8 jaar) liegt, steelt, is agressief en onrustig

, , , , ,

Berend van 8 is op 2 jarige leeftijd in een pleeggezin gekomen, doordat beide ouders niet meer voor hem konden zorgen. Berend steelt, liegt is soms agressief naar anderen en is onvoorspelbaar in zijn gedrag. Hij kan niet goed tegen onvoorspelbare situaties.
Pleegouders komen in de praktijk met een hulpvraag: wat is er nu precies met Berend aan de hand ? Hoe kunnen we het beste voor Berend zorgen ? Berend zelf heeft eigenijk geen hulpvraag, maar geeft wel aan dat hij niet weet waarom hij zo doet. Hij weet en ziet dat hij anderen verdriet doet, maar hij doet het tooh. Op verzoek van ouders en kind gaan we kijken naar wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Met ouders start ik een begeleidingstraject: hoe kun je het beste met Berend omgaan, er is hier sprake van een hechtingsproblematiek en voor ouders is het heel handig om hier meer van te weten (psycho-educatie). Ouders leren omgaan met negatief gedrag, maar ook leren Berend te erkennen in zijn gevoel en hem de ruimte geven om zijn emoties te tonen is hierbij heel belangrijk.

Tegelijkertijd werk ik met Berend. In de sessies laat Berend heel veel thema’s zien: machteloos, boosheid, verdriet, angst. Heel veel van deze gevoelens zijn erg zwaar om als kind te dragen. Berend slaat alles op, maar als het vat helemaal vol zit, dan ontploft het in een agressieve houding met name naar pleegouders. Berend is eigenlijk boos, verdrietig omdat hij zich in de steek gelaten voelt door zijn echte ouders. Hij is bang dat zijn pleegouders hem wegdoen en zoekt steeds de bevestiging dat ze ondanks zijn negatieve gedrag, van hem houden. Door de niet goed tot stand gekomen hechting, is Berend een kind dat voorspelbaar gedrag nodig heeft: hij wil hiermee alles onder controle houden. Zijn verlatingsangst komt ook aan de orde en door middel van heel veel speltechnieken komt Berend dichter bij zijn echte emoties, die we op een fijne manier een plekje geven in zijn leven.
Na 10 sessies is Berend zover, dat hij meer van zichzelf snapt, pleeg-ouders snappen meer van Berend en samen kunnen ze verder, ook al zal de weg misschien nog obstakels brengen, ouders erkennen Berend, stellen hem gerust en helpen hem met het aanvaarden van de realiteit.

 
Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 29, 2014