Elke case is anders
Het vak van de kindertherapeut wordt steeds gecompliceerder doordat het regelmatig voorkomt dat je te maken krijgt met officiële hulpverleningsinstanties zoals SAVE, Veilig Thuis en wijkteams van de gemeente. Een andere complicerende factor is het werken met verplichte protocollen, zoals de meldcode, als het vermoeden bestaat dat er sprake is van geestelijke en/of lichamelijke mishandeling of als het gaat om een onveilige situatie voor het kind. Hulpverleners hebben te maken met vragen en dilemma’s, zoals: Wanneer doe ik een melding? Klopt het wat ik denk te zien? Bij wie kan ik mijn zorg kwijt? En tot welke instanties moet ik mij wenden?

Download artikel