Soms kunnen kinderen door emotionele factoren zoals een echtscheiding, pestproblematiek, rouw- en traumaverwerking niet goed tot leren komen. Het kan ook zijn dat deze factoren leerproblemen camoufleren. Het is belangrijk dat deze factoren zo snel mogelijk worden uitgesloten of opgelost, zodat het kind zonder leerproblemen verder kan. Op deze manier kunnen faalangst, vermijdingsgedrag, een negatief zelfbeeld en weerstand tegen leren worden voorkomen.

Kinderen met gedragsproblemen komen in eerste instantie vaak bij een kindertherapeut. Je kunt je ech- ter afvragen of een kind een gedragsprobleem heeft waar een leerprobleem uit voortvloeit, of dat er sprake is van een leerprobleem waardoor het gedrag van het kind verandert. Door samen te werken met collega-kin- dertherapeut en specialist in leerproblemen Tanja Stigter kan ik kinderen en pubers snel inzicht geven in hun leermethoden en leerstrategie, waardoor ze ook inzicht in hun eigen gedrag krijgen.

Door Margriet Schouten voor www.248media.nl
Download PDF volledige artikel