Het vak van de kindertherapeut is aan het veranderen. De hulpvragen lijken complexer te worden, waardoor er meer van de hulpverlener wordt gevraagd. Ook de zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen, om zo de kwaliteit van de zorg te garanderen. Het is de bedoeling om ouders en kinderen steeds meer maatwerk aan te bieden.

Een Kindbehartiger kan hierbij een waardevolle aanvulling zijn omdat hij staat voor verbinden, versterken en samenwerken. De jeugdhulpverlener wordt een spiegel en een voorbeeld voor zijn cliënten, net zoals ouders een spiegel en voorbeeld zijn voor hun kind.

Door Margriet Schouten voor Kindwijz
Download PDF volledige artikel