Het kan gebeuren dat de kinder- en jeugdtherapeut zich na de intake afvraagt: Kan ik daadwerkelijk iets voor dit kind en zijn ouders betekenen? Er zijn al zoveel hulpverleners bij betrokken geweest, help ik het kind wel als ik me er als zoveelste hulpverlener mee ga bemoeien? Er moet dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt. Zelfreflectie en objectief kijken zijn heel belangrijk. In onderstaande case heb ik een collega gevraagd om mee te kijken en met mij samen te werken. Deze case beschrijft het proces van onderzoek en afweging: Wat is nu echt het allerbelangrijkste voor het kind? Wat is mijn verantwoordelijkheid als hulpverlener?

Download het hele artikel.