Coaching pubers en jong volwassenen

Bij kinderpraktijk Margriet

Coaching puber / jong volwassene

Coaching kan ook met jonge kinderen. Via spel leren ze vaardigheden en oplossingen voor eventuele sociaal-emotionele problemen of problemen met gedrag.Voor kinderen met leerproblemen is coaching in ontdekken van de leerstrategie (de ikleeranders methode) samen met de ouders een kortdurend traject.

Soms weet je als puber niet meer wat je van jezelf verwacht en dat kan best lastig zijn. Als je puber bent moet je op zoek naar jezelf, naar een eigen identiteit: op zoek naar wie ben ik? Je eigen kwaliteiten leren kennen en daar verder vorm aan geven. Dit vraagt van jou en van je ouders een andere manier van met elkaar omgaan.

  • Je staat voor de taak je identiteit op verschillende terreinen te ontwikkelen.
  • Thuis, waar het erom gaat een andere gelijkwaardiger relatie met de ouders op te bouwen.
  • Op school, waar de basis ligt voor je maatschappelijke carrière.
  • In de omgang met leeftijdsgenoten, om langdurig en bevredigende relaties te kunnen onderhouden.

Al deze veranderingen kunnen je onzeker maken. Je kunt bijvoorbeeld op school last hebben van stress faalangst, uitstelgedrag, thuis problemen met je ouders of moeite hebben met het onderhouden van vriendschappen. Het kan dan fijn zijn als iemand met je meedenkt buiten jouw wereld. Dat is coaching.

Het bevorderen van sociale vaardigheden,
Het versterken van zelfvertrouwen,
Het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies,
Het omgaan met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen.