Diensten

Coaching jong volwassene
Boek een intakegesprek
Coaching

Puber / jong volwassene

Soms weet je als puber niet meer wat je van jezelf verwacht, omdat er zoveel dingen veranderen. Dat kan best lastig zijn. Als je puber bent, moet je op zoek naar jezelf, naar een eigen identiteit, naar wie je bent. Je moet je eigen kwaliteiten leren kennen en die verder ontwikkelen. Dit vraagt van jou, en meestal ook van je ouders, om een andere manier om met elkaar om te gaan.

Je staat voor de taak je identiteit op verschillende terreinen (verder) te ontwikkelen.

Thuis gaat het erom dat je een andere, gelijkwaardiger relatie met de ouders wil opbouwen, terwijl je op school de basis moet leggen voor je maatschappelijke carrière.

In de omgang met je leeftijdsgenoten wil je graag langdurige en bevredigende relaties kunnen onderhouden.

Al deze veranderingen kunnen je onzeker maken. Op school kun je bijvoorbeeld last hebben van stress, faalangst en uitstelgedrag, terwijl je thuis problemen hebt met je ouders. Het kan ook zijn dat je moeite hebt met het onderhouden van vriendschappen. In al deze gevallen kan het fijn zijn als iemand van buitenaf met je meedenkt. We noemen dat coaching. Bij coaching proberen we het volgende te bereiken:

  • Het bevorderen van sociale vaardigheden.
  • Het versterken van zelfvertrouwen.
  • Het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies.
  • Het omgaan met eenvoudige gedrags- en sociaal-emotionele problemen.
  • Het bewust worden van wie je bent, waar je voor staat en wat je zelf kunt doen om je situatie te veranderen. Een stuk zelfreflectie dus. 

De gesprekken vinden plaats op de praktijk, maar kunnen ook plaatsvinden via beeldbellen.

 

Ik ben aangesloten bij:
j

Artikelen

Geschreven door Margriet

Margriet deelt haar ervaring regelmatig via de artikelen die ze schrijft voor diverse vakbladen zoalsKinderwijs en Gifted, een vakblad over hoogbegaafdheid bij kinderen en pubers.

Het onderzoeken van vroegkinderlijk trauma

Hoe de prenatale periode, de geboorte en ervaringen in het eerste levensjaar het gedrag van hoogbegaafde kinderen kunnen beïnvloeden.

Out of the box: anders denken

Zestig procent van de ouders is negatief over de toepassing van passend onderwijs, blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs.

Versnellen, of toch niet?

Om potentieel (hoog) begaafde kinderen (IQ van 130 of meer) vroegtijdig te herkennen werd lange tijd gekeken naar oudere kinderen op de basisschool.

Mogen zijn wie je bent

Het zou voor ieder mens, groot of klein, moeten gelden. In de praktijk blijkt echter dat dit op veel scholen momenteel bijna niet haalbaar is.

Contact

TELEFOON

06-12049955

Locatie

Gezondheidscentrum De Bosrand (kamer 21)
Arnhemsebovenweg 285 s, 3971 MH Driebergen

K.v.K. nr:

54699991

BTW nr:

NL0014.79.706.B43

Registercounsellor ABvC® nr:

117808/REG.

AGB (zorgverlener):

90-048849

AGB (onderneming):

90-057339

Vragen of Intakegesprek?