Margriet Schouten

Kind- en jeugdtherapeute

Mijn naam is Margriet Schouten.

Ik ben moeder van een samengesteld gezin met 6 kinderen. Daarnaast is ons gezin ook een pleeggezin. Ik heb een pedagogische achtergrond (pedagogiek gestudeerd) en ik vind het heerlijk om samen met kinderen naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waar ze alleen niet uitkomen. Ik ben kind-en jeugdtherapeute, de opleiding gevolgd bij BGL Partners: een post HBO opleiding.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een enthousiaste, gemotiveerde, open en gedreven aanpak. In de sessies laat het kind zien hoe hij zich eigenlijk voelt. Dit kan een kind alleen als hij zich veilig voelt, dat is voor mij de belangrijkste voorwaarde om met het kind te mogen werken: het kind moet het fijn vinden om te komen en zich veilig voelen. Ik werk ook systemisch, waardoor ook ouders soms inzichten krijgen in onbewuste lasten die in het familiesysteem en daarmee met begeleiding of advies ook aan de slag kunnen.

Ik ben zelf hooggevoelig of hoogsensitief. Ik kan daardoor heel goed begrijpen en invoelen hoe kinderen en zeker hoog sensitieve kinderen zich staande moeten houden in een maatschappij met steeds meer prikkels. Ik heb veel ervaring met hoogbegaafde kinderen, die vastlopen in sociale contacten of op school. Meestal zijn deze hoogbegaafdheid kinderen ook hooggevoelig.

Mijn kracht is tevens het inzetten van systemisch werken. Door ouders een spiegel voor te houden en hen liefdevol uit te nodigen om te kijken wat zij zelf voor hun kind zouden kunnen veranderen, kunnen kinderen zich vrij ontwikkelen en leren door te proberen te ontdekken wie ze willen zijn en waar ze naar toe willen groeien.

Waarom ik systemisch werken zo belangrijk vind

Gezinnen met (Jonge) Kinderen, Pubers en Jong Volwassenen

Bij gezinnen waarin een jong kind wordt aangemeld zal als interventie vaak een vorm van ouderbegeleiding ingezet worden, meestal kortdurend. Zoals Martijn en van Grinsven (2008) aangeven: “Uit ervaring blijkt dat samen met ouders kijken naar hun jonge kind, ongeacht de culturele achtergrond van ouders, een krachtige en effectieve interventie is” (p. 378). Als er sprake is van ernstige problemen zal zowel bij diagnostiek als behandeling altijd zoveel mogelijk ruimte moeten zijn voor de ouders, de rest van het gezin en het bredere systeem. Ook de geschiedenis van de ouders is hierbij van belang. Bij gezinsgesprekken en ouderkindbehandeling is het voor de hulpverlener essentieel ervoor te zorgen dat de ouders niet het gevoel krijgen dat de behandelaar de ‘betere ouder’ is of probeert te zijn (Martijn & van Grinsven).

Belangrijk bij systemisch werken is dat niet alleen het kind of juist alleen de ouders uitgenodigd en betrokken worden, maar beiden.

Ik ervaar elk kind weer als een uniek wezen en ik verwonder me elke keer weer hoe goed kinderen weten wat er aan de hand is. Alleen is het soms moeilijk om de juiste oplossing te vinden en daar wil ik maar al te graag samen naar kijken. Mijn kracht is om kinderen weer in contact te brengen met hun gevoel, hun bewust te laten worden van hun innerlijke kracht en hen daardoor zelf de regie (terug)geven over hun leven.

Om maatwerk te bieden aan het kind, puber, jong volwassenen, ouders en leerkrachten werkt Kinderpraktijk o.a. samen met Beroepsorganisatie Kindbehartiger, Gezondheidscentrum De Bosrand, Paardencaching, Systemisch Relatie Therapeut, Systemische specialisten familieopstellingen , Ikleerleren Heuvelrug, OPPU Bilthoven en een Kinderpsycholoog.