Mijn Specialisatie

Systemische ouder gezinsgesprekken
Boek een intakegesprek
Over

Systemische ouder gezinsgesprekken

Ik begeleid niet alleen het kind of de jeugdige, maar werk ook intensief met beide ouders. Het is cruciaal dat ouders worden betrokken bij de veranderingen van het kind, want als zij de veranderingen niet kunnen volgen, is deze meestal maar van korte duur. Samenwerking met ouders is dus essentieel voor het behalen van een goed resultaat.

Waarom systemisch werken?
Kinderen resoneren op (onbewuste) gevoelens van ouders Ze spiegelen regelmatig dingen die bij de ouders spelen. Ouders dragen op hun beurt echter weer lasten met zich mee van hun eigen systeem van oorsprong of zelfs van eerdere generaties. Daarom kan het belangrijk zijn dat ouders zichzelf een aantal vragen stellen: Wat heb je als ouder zelf meegemaakt in je leven, als kind, in je relaties? Wat doet daarvan nog mee in de interactie met je eigen kind? Wat raakt jou als ouder in het gedrag van je kind?

Tijdens een systemisch oudergesprek stel ik zogenaamde systemische vragen. De antwoorden op deze vragen geven mij inzicht in de onbewuste dynamieken en patronen in het familiesysteem. Het geeft een beeld of een familiesysteem al dan niet in balans is. De personen die deel uitmaken van een familiesysteem beïnvloeden elkaar namelijk voortdurend, bewust en onbewust. Systemisch werk heeft tot doel deze beïnvloeding, en de patronen die daarbij horen, zichtbaar te maken. Pas op het moment dat je je bewust bent van wat er werkelijk speelt, ben je in staat dingen te veranderen. Je kunt dan een bewuste keuze maken om iets op een andere manier te doen.

Voor welke gevoelens zijn kinderen gevoelig?

  • Gevoelens nu: gevoelens die we ervaren in het heden. Bijvoorbeeld stoten aan iets (fysieke pijn
  • Eigen oude gevoelens: gevoelens als boosheid, angst of verdriet worden heftiger geuit dan bij een situatie past, doordat ze niet eerder zijn geuit. Het is daardoor als het ware een gestapeld gevoel geworden.
  • Systeemgevoelens: gevoelens die bij iemand anders horen. Deze gevoelens resoneren in iemand zonder dat diegene zich daarvan bewust is; bijvoorbeeld een kind dat onbewust gevoelens met zich meedraagt die zijn ontstaan bij oma.

(Bron: Kita Bronda, Onrust in het kinderhart)

Over

De fontein

Als je op jouw plek in ‘de fontein’ gaat staan en de anderen hun plek gunt, word je minder behoeftig, wat bijna altijd een gunstig effect heeft op je zelfbeeld. Stel je bij de fontein een mooie fontein voor met bakken water boven en onder elkaar, die elkaar bevloeien. Elke generatie heeft een aparte bak en iedereen staat op zijn eigen en unieke plek in de bak in volgorde van geboorte. Dus jij staat altijd als kind onder je ouders en jouw kinderen bevinden zich in de bak onder jou. Als jij met je innerlijke houding op jouw plek gaat staan, ontvang je de stroming uit die onzichtbare fontein. Dan wordt je innerlijk gevoed en ben je niet (meer) behoeftig. Je voelt je dan vervuld, en niet meer leeg, je voelt je krachtig, sterk en je bent tevreden over jezelf. Als je niet goed op jouw plek staat, ben je vaak boos omdat je ouders in jouw ogen tekort hebben geschoten, domme dingen hebben gedaan of je voelde dat je hen moest ‘redden’ of gelukkig moest maken. Dan sta je niet meer op jouw plek en stijg je op naar een hogere bak van de fontein. Daardoor ben je behoeftig wat vaak gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld emotie-eten of ‘ik heb het al zo zwaar, heel hard je best doen, de beste willen fijn, pleasen, goed voor de ander zorgen, de clown uit hangen etc.

bron: Els van Steijn

Ik ben aangesloten bij:

HOE KINDEREN REAGEREN OP JE ENERGIE?

Als je je kind benadert met onrust reageert je kind met weerstand.
Als je je kind benadert met rust in je energie, kan je kind zelf ook
makkelijk weer rustig worden.

HOE KINDEREN REAGEREN OP JE ENERGIE?

Als je onverwerkte gevoelens uit je kindertijd vasthoudt, heb je snel
de neiging die gevoelens te projecteren op je kind en heeft je kind snel
de neiging die gevoelens naar je terug te spiegelen

HOE KINDEREN REAGEREN OP JE ENERGIE?

Als je je kind benadert met onrust reageert je kind met weerstand.
Als je je kind benadert met rust in je energie, kan je kind zelf ook
makkelijk weer rustig worden.

j

Artikelen

Geschreven door Margriet

Margriet deelt haar ervaring regelmatig via de artikelen die ze schrijft voor diverse vakbladen zoalsKinderwijs en Gifted, een vakblad over hoogbegaafdheid bij kinderen en pubers.

Extra ondersteuning bij basisonveiligheid

Onderpresteren komt vaak voor bij hoogbegaafde (hb) leerlingen.

Hoogbegaafde puber: van overlevingsstrategie naar voelen?

De coronatijd met de lockdown vraagt momenteel veel van pubers. Ze hebben het extra zwaar te verduren..

Het onderzoeken van vroegkinderlijk trauma

Hoe de prenatale periode, de geboorte en ervaringen in het eerste levensjaar het gedrag van hoogbegaafde kinderen kunnen beïnvloeden.

Contact

TELEFOON

06-12049955

Locatie

Gezondheidscentrum De Bosrand (kamer 21)
Arnhemsebovenweg 285 s, 3971 MH Driebergen

K.v.K. nr:

54699991

Aangesloten bij

Kinderpraktijk Margriet is Registercounsellor ABvC® en is aangesloten bij de SCAG en geregistreerd bij SKJ, ABvC, RBCZ / TCZ.

AGB:

AGB code van Kinderpraktijk Margriet als zorgprofessional is op te vragen bij de praktijk.

Vragen of Intakegesprek?