Klachtenprocedure

U heeft een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat U ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als U kenbaar maakt waarover U ontevreden bent of wat U anders wil hebben.

Wil of kunt U de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt U gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: ABvC (website: https://www.abvc.nl) Deze ondersteunt U bij het formuleren van Uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met U gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor de klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.