Kinderpraktijk Margriet

Gespecialiseerd in de begeleiding en counseling van kinderen, pubers, jong volwassenen en hun ouders

Integratieve Kind- & Jeugdtherapie counseling

Er is sprake van integratieve therapie als een klacht vanuit verschillende invalshoeken wordt geanalyseerd. Allereerst onderzoek ik hoe de balans is tussen draaglast en draagkracht van het kind ten aanzien van de klacht; of er lichamelijke problemen zijn. Vervolgens kijk ik of het gezinssysteem een rol zou kunnen spelen bij de klacht en of er wellicht sprake is van onverwerkte gebeurtenissen in het verleden.

Coaching puber & jong volwassenen

Soms weet je als puber niet meer wat je van jezelf verwacht, omdat er zoveel dingen veranderen. Dat kan best lastig zijn. Als je puber bent, moet je op zoek naar jezelf, naar een eigen identiteit, naar wie je bent. Je moet je eigen kwaliteiten leren kennen en die verder ontwikkelen. Dit vraagt van jou, en meestal ook van je ouders, om een andere manier om met elkaar om te gaan.

Ouder- & gezinsbegeleiding

Het klinkt misschien niet logisch, maar het beter begeleiden van kinderen heeft in eerste instantie eigenlijk weinig met kinderen te maken. Hoe je omgaat met je kind heeft namelijk rechtstreeks te maken met de gedragspatronen van jou als ouder. Elk gedrag beïnvloedt het gedrag van anderen. Dat betekent dat het gedrag van jouw kind(eren) direct invloed uitoefent op jouw gedrag als ouder, hetgeen je kinderen weer beïnvloed.
Ik ben aangesloten bij:
Over

Margriet Schouten

Graag wil ik mij voorstellen, zodat u weet wie ik ben. Mijn naam is Margriet Schouten, moeder van een samengesteld gezin met zes kinderen en oma van twee kleinkinderen. Daarnaast is ons gezin ook een deeltijd pleeggezin.

Opleiding:

Ik heb pedagogiek gestudeerd en vind het heerlijk om samen met kinderen, pubers, jong volwassenen en hun ouders naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waar ze alleen niet uitkomen. Ik ben Integratief kind- en jeugdtherapeute, waarvoor ik de opleiding heb gevolgd bij BGL Partners; een post HBO opleiding. Ik ben ook in het bezit van het certificaat van het Nationaal Kennis Centrum (EVC) van ‘vakbekwame Gezins- en Jeugdprofessional’.

ervaringsdeskundige:

Ik ben zelf hoog gevoelig of hoog sensitief. Hierdoor kan ik heel goed begrijpen en invoelen hoe kinderen, en zeker ook hoog sensitieve kinderen, soms moeite hebben zich staande te houden in een maatschappij waarin steeds meer prikkels op hen afkomen. Ik heb veel ervaring met hoogbegaafde kinderen die op school of op sociaal gebied vastlopen. Meestal zijn deze hoogbegaafde kinderen ook hoog gevoelig. Daarnaast heb ik veel ervaring in het werken met familie opstellingen / systemisch werken, hechtingsproblematiek / stoornissen, trauma en ernstige gedrags- en omgevingsproblematiek bij kinderen en ouders.

– Margriet Schouten
Praktisch en oplossingsgericht

Werkwijze

Mijn werkwijze is er specifiek op gericht dat ik wil komen tot een goede samenwerking tussen kind, jeugdige en ouders. Ik begeleid dus niet alleen het kind of de jeugdige. Het is namelijk belangrijk dat ouders de verandering en beweging van het kind kunnen volgen. Zijn zij hier niet of onvoldoende bij betrokken, dan is de verandering vaak maar van korte duur. Ouders zijn voor mijn manier van werken derhalve erg belangrijk.

Ik werk vaak met systemische oudergesprekken. Deze gesprekken geven ouders inzichten en kunnen een beeld schetsen van onbewuste lasten die in het familiesysteem bestaan. Op basis van deze inzichten kan een gedegen advies worden gegeven, begeleiding worden ingezet en handvatten worden aangereikt waar de ouders zelf mee aan de slag kunnen.

Soms is het belangrijk om ouders een spiegel voor te houden en hen liefdevol uit te nodigen om te kijken wat zij zelf voor hun kind zouden kunnen veranderen. Dit biedt de kinderen namelijk de mogelijkheid zich vrij te ontwikkelen, dingen te proberen en te ontdekken wie ze willen zijn en waar ze naar toe willen groeien. Soms werk ik ook individueel met vader of moeder.

Breed scala aan

Specialisaties

Systemische ouder gezinsgesprekken
Ik begeleid niet alleen het kind of de jeugdige, maar werk ook intensief met beide ouders. Het is cruciaal dat ouders worden betrokken bij de veranderingen van het kind, want als zij de veranderingen niet kunnen volgen, is deze meestal maar van korte duur. Samenwerking met ouders is dus essentieel voor het behalen van een goed resultaat. Lees verder.
Familie opstellingen
Een familieopstelling is een manier van werken, waarbij wordt gekeken naar de manier waarop de dynamiek werkt in het gezin waar je opgroeide en wat je daarvan meeneemt in het leven. Een opstelling helpt bij het herkennen van hardnekkige patronen en leert ons om heftige emoties te begrijpen die niet logisch zijn in het ‘hier & nu’. Lees verder.
Opvoedopstellingen
Een opvoedopstelling maakt het inzichtelijk wat de werkelijke oorsprong van je vraagstuk is. Het geeft een beeld van of en hoe gebeurtenissen, die in jouw familiegeschiedenis hebben plaatsgevonden, nog steeds belastend kunnen zijn voor jou en/of je kinderen. Dankzij een opvoedopstelling kun jij als ouder herkennen wat jijzelf en je kind nodig hebben om iets aan jullie situatie te veranderen om van gebonden naar verbonden te komen. Lees verder.
Hoog sensitiviteit
Hoog sensitief zijn, betekent dat je veel waarneemt en diep nadenkt voordat je handelt. Iemand die hoog sensitief is, is zich vaak bewust van alles wat zich in zijn omgeving voordoet. Dit komt doordat het zenuwstelsel zeer gevoelig is en in staat is om subtiele signalen waar te nemen die anderen niet direct zullen opmerken. Hierdoor raakt degene eerder overweldigd door bijvoorbeeld lawaai (in de klas), geluid, fel licht, boosheid bij mensen en geuren. Lees verder.
Hoogbegaafdheid
In de loop der jaren is er veel gebeurd op het gebied van hoogbegaafdheid. Zo wordt er tegenwoordig bijvoorbeeld vanuit gegaan dat hoogbegaafdheid meer is dan het hebben van een hoge intelligentie. Hoogbegaafdheid is deels erfelijk en deels omgeving gebonden. Erfelijkheid betekent dat de kans groot dat in een gezin meer personen (kinderen, ouders) hoogbegaafd zijn, wat overigens geen garantie is dat die hoogbegaafdheid ook tot uiting komt. Lees verder.
EMDR Therapie

Ik heb veel ervaring met trauma en traumaverwerking. Speciaal hiervoor heb ik de opleiding EMDR gevolgd en ben ik Mind Eye Power Practitioner. Lees verder.

Ik Leer Anders
De basistraining leert om informatie te vertalen naar het eigen informatiesysteem en werkt voornamelijk visueel. Dit kan in (in de toekomst) ook worden toegepast op bijvoorbeeld het leren van buitenlandse talen enz. Lees verder.
Over

Onze Tarieven

De kosten worden berekend op basis van een uurtarief, dat is 97,50 euro per uur. U krijgt een factuur.

Uw factuur kunt u eventueel bij uw zorgverzekeraar indienen. Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counselling of psychosociale hulpverlening vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Ik ben aangesloten bij de ABvC en de RBCZ; kijk uw verzekeringspolis hierop na.

Een gemaakte afspraak kan zonder kosten 24 uur van te voren afgezegd worden.

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag.

Vergoeding zorgverzekeraars

Kinderpraktijk Margriet werkt niet meer voor de gemeente met ingang van 1 januari 2022. Dit houdt in dat de zorg niet meer vergoed kan worden vanuit het jeugdzorg traject en u dus zelf de kosten van de begeleiding zal moeten betalen. Bij sommige verzekeringen wordt de begeleiding wel voor een deel vergoed, als u aanvullend verzekerd bent, maar dat verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het is handig om van te voren uit te zoeken wat U vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering.

Agenda

Aankomende activiteiten

8

Februari

Familieopstellingen

Familieopstellingen Ingrid Dykstra en Margriet Schouten.

Meer info

In deze workshop zal Ingrid Dykstra aan de hand van opstellingen laten zien hoe een systemische kijk op kinderproblematiek, zowel het kind en het gezin geholpen kunnen worden. Er is voor de deelnemers ruimte voor supervisieopstellingen of opstellingen rondom persoonlijke casuïstiek rondom het thema kind, jongeren en gezin.

9

Februari

Familieopstellingen

Familieopstellingen Ingrid Dykstra en Margriet Schouten.

Meer info

In deze workshop zal Ingrid Dykstra aan de hand van opstellingen laten zien hoe een systemische kijk op kinderproblematiek, zowel het kind en het gezin geholpen kunnen worden. Er is voor de deelnemers ruimte voor supervisieopstellingen of opstellingen rondom persoonlijke casuïstiek rondom het thema kind, jongeren en gezin.

10

Februari

Familieopstellingen

Familieopstellingen Ingrid Dykstra en Margriet Schouten

Meer info

In deze workshop zal Ingrid Dykstra aan de hand van opstellingen laten zien hoe een systemische kijk op kinderproblematiek, zowel het kind en het gezin geholpen kunnen worden. Er is voor de deelnemers ruimte voor supervisieopstellingen of opstellingen rondom persoonlijke casuïstiek rondom het thema kind, jongeren en gezin.

Ik werk samen met:
j

Artikelen

Geschreven door Margriet

Margriet deelt haar ervaring regelmatig via de artikelen die ze schrijft voor diverse vakbladen zoalsKinderwijs en Gifted, een vakblad over hoogbegaafdheid bij kinderen en pubers.

Verlatings- en bindingsangst bij ouders van hoogbegaafde kinderen

Angst kan op veel manieren ontstaan bij hoogbegaafde kinderen. Als hulpverlener zul je bij angsten altijd goed moeten kijken naar mogelijke oorzaken van die angst.

Boosheid en woede als symptoom bij hoogbegaafde kinderen

Tot je tweede levensjaar heb je eigenlijk geen ego. Vanaf twee jaar begin je ‘ik’ te zeggen. Op het moment dat je ’ikke’ zegt, begin je ook ‘nee’ te zeggen. Je leert dan dat ‘nee’ niet altijd wordt geapprecieerd.

Vanuit intrinsieke motivatie weer in beweging komen

Kinderen willen leren. Leren is een menselijke behoefte waar ze recht op hebben. Daarom spreken we gelukkig niet meer van leerplicht, maar van leerrecht.

De kunst van het loslaten

‘Er zit trauma op bijna alles wat chronisch is.’ Dit is een stelling van Jan Bommerez, waarbij hij uitlegt dat chronische klachten, zeker ook bij kinderen/pubers en jongvolwassenen, te maken kunnen hebben met langdurig weggestopte gevoelens.

i

Blog

Tips van Margriet

Opvoedkundige tips die je helpen bij het positief opvoeden van je kind

Stille Tragedie

Stille Tragedie

Dr. Dr. Ovide, neuroloog kinderarts, waarschuwt voor een stille tragedie die zich vandaag in onze huizen ontwikkelt. Er is een stille tragedie die zich vandaag in onze huizen ontwikkelt en onze mooiste sieraden betreft: onze kinderen. Onze kinderen verkeren in een...

Herkennen van hoogbegaafdheid bij kinderen

Herkennen van hoogbegaafdheid bij kinderen

Lange tijd werd hoogbegaafdheid vooral gedefinieerd in termen van cognitieve intelligentie. Een kind gold als hoogbegaafd wanneer het een hoog IQ (>130) had en sterk gemotiveerd was tot het leveren van prestaties. En nog steeds bestaat bij veel leerkrachten,...

Probleemgedrag bij een kind

Probleemgedrag bij een kind

Probleemgedrag van een kind is een alarmsignaal. Je kind wil je duidelijk maken dat er iets aan de hand is. Dat het niet lekker in zijn vel zit. Toch is het vaak lastig om gedrag op deze manier te benaderen. We zijn geneigd op het gedrag in te gaan, i.p.v. op de boodschap erachter. Hierdoor verergert het gedrag en daar is verkeerd interpreteren de belangrijkste oorzaak van.

Contact

TELEFOON

06-12049955

Locatie

Gezondheidscentrum De Bosrand (kamer 21)
Arnhemsebovenweg 285 s, 3971 MH Driebergen

K.v.K. nr:

54699991

Aangesloten bij

Kinderpraktijk Margriet is Registercounsellor ABvC® en is aangesloten bij de SCAG en geregistreerd bij SKJ, ABvC, RBCZ / TCZ.

AGB:

AGB code van Kinderpraktijk Margriet als zorgprofessional is op te vragen bij de praktijk.

Vragen of Intakegesprek?