Mijn Specialisatie

Ik Leer Anders
Boek een intakegesprek
Over

Ik leer anders

De basistraining leert om informatie te vertalen naar het eigen informatiesysteem en werkt voornamelijk visueel. Dit kan in (in de toekomst) ook worden toegepast op bijvoorbeeld het leren van buitenlandse talen enz.

Inhoud training:

  • Doelstellingen vooraf bespreken.
  • Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
  • Rust en ruimte creëren.

Basisinformatie leren via beeld denken:

  • Informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden).
  • Alfabet en woorden (dictee).
  • Cijferveld, rekenen en tafels (sommige coaches behandelen ook breuken).
  • Klokkijken (ook digitaal).

Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.

Ik leer leren
Soms kunnen kinderen door emotionele factoren, zoals een echtscheiding, pestproblematiek, rouw- en traumaverwerking niet goed tot leren komen. Het kan ook zijn dat deze factoren leerproblemen camoufleren. Het is belangrijk dat deze factoren zo snel mogelijk worden opgespoord, uitgesloten of opgelost, zodat het kind zonder leerproblemen verder kan. Op deze manier kunnen faalangst, vermijdingsgedrag, een negatief zelfbeeld en weerstand tegen leren worden voorkomen of verholpen.

Kinderen met gedragsproblemen komen in eerste instantie vaak bij een kindertherapeut. Je kunt je echter afvragen of een kind een gedragsprobleem heeft waaruit een leerprobleem voortvloeit of dat er sprake is van een leerprobleem waardoor het gedrag van het kind verandert. Door samen te werken met collega-kindertherapeuten en specialisten in leerproblemen, Tanja Stigter en Ellen Meij, kan ik kinderen en pubers snel inzicht geven in hun leermethoden en leerstrategie. Ze krijgen hierdoor ook inzicht in hun eigen gedrag.

Het kind of puber geeft aan wat het nodig heeft zodat maatwerk kan worden geleverd. 

Ik ben aangesloten bij:
j

Artikelen

Geschreven door Margriet

Margriet deelt haar ervaring regelmatig via de artikelen die ze schrijft voor diverse vakbladen zoalsKinderwijs en Gifted, een vakblad over hoogbegaafdheid bij kinderen en pubers.

Het onderzoeken van vroegkinderlijk trauma

Hoe de prenatale periode, de geboorte en ervaringen in het eerste levensjaar het gedrag van hoogbegaafde kinderen kunnen beïnvloeden.

Out of the box: anders denken

Zestig procent van de ouders is negatief over de toepassing van passend onderwijs, blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs.

Versnellen, of toch niet?

Om potentieel (hoog) begaafde kinderen (IQ van 130 of meer) vroegtijdig te herkennen werd lange tijd gekeken naar oudere kinderen op de basisschool.

Mogen zijn wie je bent

Het zou voor ieder mens, groot of klein, moeten gelden. In de praktijk blijkt echter dat dit op veel scholen momenteel bijna niet haalbaar is.

Contact

TELEFOON

06-12049955

Locatie

Gezondheidscentrum De Bosrand (kamer 21)
Arnhemsebovenweg 285 s, 3971 MH Driebergen

K.v.K. nr:

54699991

BTW nr:

NL0014.79.706.B43

Registercounsellor ABvC® nr:

117808/REG.

AGB (zorgverlener):

90-048849

AGB (onderneming):

90-057339

Vragen of Intakegesprek?