Mijn Specialisatie

Ik Leer Anders
Boek een intakegesprek
Over

Ik leer anders

De ‘Ik leer anders’ methode integreer ik indien nodig in de individuele gesprekken.

De basistraining leert om informatie te vertalen naar het eigen informatiesysteem en werkt voornamelijk visueel. Dit kan in (in de toekomst) ook worden toegepast op bijvoorbeeld het leren van buitenlandse talen enz.

Inhoud training:

  • Doelstellingen vooraf bespreken.
  • Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
  • Rust en ruimte creëren.

Basisinformatie leren via beeld denken:

  • Informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden).
  • Alfabet en woorden (dictee).
  • Cijferveld, rekenen en tafels (sommige coaches behandelen ook breuken).
  • Klokkijken (ook digitaal).

Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.

Ik leer leren
Soms kunnen kinderen door emotionele factoren, zoals een echtscheiding, pestproblematiek, rouw- en traumaverwerking niet goed tot leren komen. Het kan ook zijn dat deze factoren leerproblemen camoufleren. Het is belangrijk dat deze factoren zo snel mogelijk worden opgespoord, uitgesloten of opgelost, zodat het kind zonder leerproblemen verder kan. Op deze manier kunnen faalangst, vermijdingsgedrag, een negatief zelfbeeld en weerstand tegen leren worden voorkomen of verholpen.

Kinderen met gedragsproblemen komen in eerste instantie vaak bij een kindertherapeut. Je kunt je echter afvragen of een kind een gedragsprobleem heeft waaruit een leerprobleem voortvloeit of dat er sprake is van een leerprobleem waardoor het gedrag van het kind verandert. Door samen te werken met collega-kindertherapeuten en specialisten in leerproblemen, Tanja Stigter en Ellen Meij, kan ik kinderen en pubers snel inzicht geven in hun leermethoden en leerstrategie. Ze krijgen hierdoor ook inzicht in hun eigen gedrag.

Het kind of puber geeft aan wat het nodig heeft zodat maatwerk kan worden geleverd. 

Ik ben aangesloten bij:
j

Artikelen

Geschreven door Margriet

Margriet deelt haar ervaring regelmatig via de artikelen die ze schrijft voor diverse vakbladen zoalsKinderwijs en Gifted, een vakblad over hoogbegaafdheid bij kinderen en pubers.

Extra ondersteuning bij basisonveiligheid

Onderpresteren komt vaak voor bij hoogbegaafde (hb) leerlingen.

Hoogbegaafde puber: van overlevingsstrategie naar voelen?

De coronatijd met de lockdown vraagt momenteel veel van pubers. Ze hebben het extra zwaar te verduren..

Het onderzoeken van vroegkinderlijk trauma

Hoe de prenatale periode, de geboorte en ervaringen in het eerste levensjaar het gedrag van hoogbegaafde kinderen kunnen beïnvloeden.

Contact

TELEFOON

06-12049955

Locatie

Gezondheidscentrum De Bosrand (kamer 21)
Arnhemsebovenweg 285 s, 3971 MH Driebergen

K.v.K. nr:

54699991

Aangesloten bij

Kinderpraktijk Margriet is Registercounsellor ABvC® en is aangesloten bij de SCAG en geregistreerd bij SKJ, ABvC, RBCZ / TCZ.

AGB:

AGB code van Kinderpraktijk Margriet als zorgprofessional is op te vragen bij de praktijk.

Vragen of Intakegesprek?