Mijn Specialisatie

Hoog sensitief (hoog gevoelig)
Boek een intakegesprek
Over

Hoog sensitiviteit

Hoog sensitief zijn, betekent dat je veel waarneemt en diep nadenkt voordat je handelt. Iemand die hoog sensitief is, is zich vaak bewust van alles wat zich in zijn omgeving voordoet. Dit komt doordat het zenuwstelsel zeer gevoelig is en in staat is om subtiele signalen waar te nemen die anderen niet direct zullen opmerken. Hierdoor raakt degene eerder overweldigd door bijvoorbeeld lawaai (in de klas), geluid, fel licht, boosheid bij mensen en geuren.

Het praktische gevolg is, dat een hoog sensitief kind de wereld enigszins behoedzaam tegemoet zal treden. Hij kijkt een situatie liever eerst even aan en denkt vaak wat langer na voordat hij tot actie overgaat.

Hoog sensitiviteit is een waardevolle karaktereigenschap. Het is echter wel belangrijk dat een dergelijke karaktereigenschap bevestigd en gekend moet worden om vervolgens tot ontplooiing en ontwikkeling te kunnen komen. Als een kind om een eigenschap negatief wordt bejegend, zal het deze als negatief gaan zien en wegstoppen of onderdrukken. Hoog sensitieve kinderen beschikken over kwaliteiten die in onze snelle, mondige maatschappij niet altijd direct of niet altijd door iedereen op waarde worden geschat. Zo kan bijvoorbeeld een zekere behoedzaamheid, dus nadenken voordat je handelt, gezien worden als te weinig assertief of niet flink genoeg. Het is daarom zaak dat een hoog sensitief kind in de opvoeding veel bevestiging krijgt in wie hij is, zodat zijn kwaliteiten, naarmate hij opgroeit, goed tot bloei kunnen komen.

Zo kan bijvoorbeeld een zekere behoedzaamheid, dus nadenken voordat je handelt, gezien worden als te weinig assertief of niet flink genoeg. Het is daarom zaak dat een hoog sensitief kind in de opvoeding veel bevestiging krijgt in wie hij is, zodat zijn kwaliteiten, naarmate hij opgroeit, goed tot bloei kunnen komen.

Het is belangrijk dat ouders weten op welke manier ze het beste met hun kind kunnen omgaan.

Als er onvoldoende aandacht wordt besteed aan gevoelens en gedachten van hoog sensitieve kinderen, kan er op een gegeven moment sprake zijn van angsten, teruggetrokken gedrag, druk gedrag, boosheid of drukte in het hoofd. Een ouder die zijn kind bevestigt, creëert een veilige leefomgeving met wederzijds vertrouwen. Dit is voor een gevoelig kind cruciaal om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Een hoog sensitief kind vraagt veel van ouders en daardoor kan hulp van een coach, die een tijdje meeloopt, meedenkt, meevoelt en de juiste handreikingen biedt, uitkomst bieden. Het resultaat is kind dat weer lekkerder in zijn vel zit.

Hoogbegaafdheid & Hoog Sensitiviteit

Hoog sensitieve / hoogbegaafde kinderen hebben een grote behoefte aan veilige en stabiele relaties met mensen. Voelen ze zich veilig, dan geven ze zich helemaal. Heb je een neiging tot plagen, of ben je erg kritisch, dan bewaren ze afstand. Hoog sensitieve/hoogbegaafde kinderen zijn ook vaak perfectionistisch. Ze hebben een duidelijk beeld in hun hoofd van wat ze willen of wat ze (moeten) kunnen. Sommige kinderen weten vooraf al dat een dergelijk resultaat niet haalbaar is en beginnen er niet eens aan. Andere kinderen proberen het toch en zetten door, maar ervaren dat het resultaat lang niet is wat het had moeten zijn. Dit kan leiden tot faalangst.

Ik ben aangesloten bij:
j

Artikelen

Geschreven door Margriet

Margriet deelt haar ervaring regelmatig via de artikelen die ze schrijft voor diverse vakbladen zoalsKinderwijs en Gifted, een vakblad over hoogbegaafdheid bij kinderen en pubers.

Extra ondersteuning bij basisonveiligheid

Onderpresteren komt vaak voor bij hoogbegaafde (hb) leerlingen.

Hoogbegaafde puber: van overlevingsstrategie naar voelen?

De coronatijd met de lockdown vraagt momenteel veel van pubers. Ze hebben het extra zwaar te verduren..

Het onderzoeken van vroegkinderlijk trauma

Hoe de prenatale periode, de geboorte en ervaringen in het eerste levensjaar het gedrag van hoogbegaafde kinderen kunnen beïnvloeden.

Contact

TELEFOON

06-12049955

Locatie

Gezondheidscentrum De Bosrand (kamer 21)
Arnhemsebovenweg 285 s, 3971 MH Driebergen

K.v.K. nr:

54699991

Aangesloten bij

Kinderpraktijk Margriet is Registercounsellor ABvC® en is aangesloten bij de SCAG en geregistreerd bij SKJ, ABvC, RBCZ / TCZ.

AGB:

AGB code van Kinderpraktijk Margriet als zorgprofessional is op te vragen bij de praktijk.

Vragen of Intakegesprek?