Artikelen geschreven door Margriet

Publicaties
Geschreven door Margriet

Margriet deelt haar ervaring regelmatig via de artikelen die ze schrijft voor diverse vakbladen zoals Kinderwijs en Gifted, een vakblad over hoogbegaafdheid bij kinderen en pubers.

Extra ondersteuning bij basisonveiligheid

Onderpresteren komt vaak voor bij hoogbegaafde (hb) leerlingen.

Hoogbegaafde puber: van overlevingsstrategie naar voelen?

De coronatijd met de lockdown vraagt momenteel veel van pubers. Ze hebben het extra zwaar te verduren..

Het onderzoeken van vroegkinderlijk trauma

Hoe de prenatale periode, de geboorte en ervaringen in het eerste levensjaar het gedrag van hoogbegaafde kinderen kunnen beïnvloeden.

Out of the box: anders denken

Zestig procent van de ouders is negatief over de toepassing van passend onderwijs, blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs. 

Versnellen, of toch niet?

Om potentieel (hoog) begaafde kinderen (IQ van 130 of meer) vroegtijdig te herkennen werd lange tijd gekeken naar oudere kinderen op de basisschool.

Mogen zijn wie je bent

Het zou voor ieder mens, groot of klein, moeten gelden. In de praktijk blijkt echter dat dit op veel scholen momenteel bijna niet haalbaar is.

Faalangst, stress en fixed mindset bij hoog-begaafdheid

Stress en faalangst komen regelmatig voor bij hoog-begaafde kinderen. Zij leggen de lat vaak hoog en voelen zich veelvuldig afgewezen.

Een andere manier van waarnemen

Autisme is een andere manier van waarnemen. Het is een onzichtbare stoornis die invloed heeft op het kunnen begrijpen wat een ander denkt en voelt..

Out of the box: anders denken

Zestig procent van de ouders is negatief over de toepassing van passend onderwijs, blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs. Volgens de organisatie vallen te veel kinderen buiten de boot en is het systeem toe aan grondige verbeteringen (Trouw, 16 juni 2020).

Hoogbegaafd, hooggevoelig en niet naar school willen…

In het vorige artikel is beschreven hoe ik allereerst aan de slag ben gegaan met de ouders door middel van het opstellen van de gezinssituatie en het probleem: de enorme boosheid. Door de opstellingen werden de ouders zich bewust van hun blinde vlekken.

Zorgvuldig kijken en afwegen

Het kan gebeuren dat de kinder- en jeugdtherapeut zich na de intake afvraagt: Kan ik daadwerkelijk iets voor dit kind en zijn ouders betekenen?

Systemisch werken met kinderen

In mijn vorige artikelen heb ik geschreven hoe een kindertherapeut nog beter maatwerk aan kan bieden als zij kan samenwerken met anderen. In dit artikel beschrijf ik de samenwerking met systemisch therapeuten.

Verbinden met pubers

Als een kind in de puberteit komt, komt het ouderschap ook in een fase van volwassen worden. Ouders kunnen onzeker raken in hun rol als ouders.

Ga eens lekker niksen

Ouders weten niet meer hoe ze zich moeten vervelen, volgens deskundigen. Hun kinderen leren op hun beurt ook niet hoe ze moeten “niksen”.

Elke case is anders

Het vak van de kindertherapeut wordt steeds gecompliceerder doordat het regelmatig voorkomt dat je te maken krijgt met officiële hulpverlenings-instanties zoals SAVE, Veilig Thuis en wijkteams van de gemeente.

Versterken door samenwerken en verbinden

Soms kunnen kinderen door emotionele factoren zoals een echtscheiding, pestproblematiek, rouw- en trauma verwerking niet goed tot leren komen. Het kan ook zijn dat deze factoren leerproblemen camoufleren.

Versterken door samenwerken

Het vak van de kindertherapeut is aan het veranderen. De hulpvragen lijken complexer te worden, waardoor er meer van de hulpverlener wordt gevraagd. Ook de zorgverzekeraars stellen steeds hogere eisen, om zo de kwaliteit van de zorg te garanderen.

Contact

TELEFOON

06-12049955

Locatie

Gezondheidscentrum De Bosrand (kamer 21)
Arnhemsebovenweg 285 s, 3971 MH Driebergen

K.v.K. nr:

54699991

BTW nr:

NL0014.79.706.B43

Registercounsellor ABvC® nr:

117808/REG.

AGB (zorgverlener):

90-048849

AGB (onderneming):

90-057339

Vragen of Intakegesprek?