Als ouder ben je er, als je kind je echt nodig heeft. De beste manier om een kind te beschermen is door het zelfstandig en weerbaar te maken. Juist door de ervaring die een kind op doet door zelfstandig de wereld tegemoet te treden, krijgen ze de vaardigheden om risico’s te zien en te onderkennen. Zo ontwikkelen ze manieren om op een goede manier met risico’s om te gaan. Door kinderen te willen beschermen maken we ze volkomen weerloos. Kinderen leren door te vallen en weer op te staan, leren door te doen.